OVER ONS

Het Myositis Netwerk Nederland is formeel in 2021 opgericht. Al jaren ervoor hebben dokters, onderzoekers en patiënten elkaar op congressen (Global Conference on Myositis – GCOM) leren kennen en werd een mooie samenwerking opgestart.

Onze doelstelling

De doelstelling van Myositis Netwerk Nederland is het leven te verbeteren van patiënten met alle vormen van myositis (DM, IMNM, Asys, OM/NSM, IBM, PM). Dit doen we door samen te werken over de disciplines (specialismen) heen omdat myositis een ziekte is die dat vraagt (huid-, long-, spier-, gewrichts-, en hartbetrokkenheid, vragen tav revalidatie). We hebben nauw contact met de patiëntenvereniging.Wetenschappelijk onderzoek

We voeren wetenschappelijk onderzoek uit naar relevante vragen vanuit patiënten in de chronische fase. Ook kijken we naar de beste medicamenteuze behandeling in verschillende fasen van de ziekte. We onderzoeken hoe we myositis het beste kunnen meten in de patiënten (biomarkers, vragenlijsten). Ook voeren we experimenten uit naar de oorzaken van de spierzwakte bij myositis (laboratoriumonderzoek). We richten een database in met als doel een zo breed mogelijk dekking in Nederland.Patiëntenzorg

Naast patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek streeft Myositis Netwerk Nederland ernaar myositis meer bekendheid te geven. Dit doen we door het inrichten van een website, en het geven van onderwijs (masterclass, symposium) aan studenten, artsen, verpleegkundigen en paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten).

Op internationale congressen wordt al het goede werk, dat door velen wordt verricht op het gebied van myositis in Nederland, gedeeld met collega’s wereldwijd.


Kernleden Myositis Netwerk NederlandKinderarts-immunoloog/-reumatoloog UMCU

Annet van Royen

Jarenlange ervaring als kinderarts-immunoloog/-reumatoloog. Lid van internationale netwerken voor juveniele dermatomyositis met als doel verbetering van de kwaliteit van de zorg en optimalisatie van diagnostiek. Nauwe samenwerking met het Center for Translational Immunology in het UMC Utrecht (prof. Femke van Wijk).
Neuroloog LUMC

Dr. Umesh Badrising

Neuroloog met als specifieke interesse binnen de spierziekten: inclusion body myositis. Internationaal expert en initiatiefnemer van medicamenteuze behandelstudies voor IBM in Nederland. Fervent onderwijzer: bed-side teaching.
Voorzitter patiëntenvereniging

Ingrid de Groot

Als voorzitter van de patiëntenvereniging gebruikt Ingrid alle kracht die ze heeft om de kwaliteit van leven van patiënten met myositis te verbeteren. Lid van (inter)nationale werkgroepen over uitkomstmaten, patiëntbetrokkenheid en fysiotherapie.
Neuroloog ErasmusMC

Ester Brusse

Betrokken neuroloog met jarenlange ervaring op het gebied van spierziekten waaronder myositis. Voorzitter van Spierziekten Nederland. Dr. Brusse heeft in het ErasmusMC een samenwerking met collega’s Miedema (interstitiële longziekten) en Dalm (internist-immunoloog).
Neuroloog AmsterdamUMC

Anneke van der Kooi

Betrokken neuroloog met uitgebreide ervaring met alle vormen van myositis en hierop lijkende ziekten. Voormalig voorzitter van Spierziekten Nederland en een van de initiatiefnemers van het netwerk. Verricht een diagnostisch studie (ADAPT) en coördineert farma-gesponsorde trials. Nauwe samenwerking met dr. Raaphorst.
Internist-Immunoloog ErasmusMC

Virgil DalmVanuit een internistische achtergrond met primaire immuundeficiënties als aandachtsgebied is Dr. Dalm onderdeel van het myositis-team in het ErasmusMC met brede ervaring met de diagnostiek en immunosuppressieve therapieën voor myositis.


Neuroloog Radboudumc

Christiaan Saris

Neuroloog en klinisch neurofysioloog met speciale ervaring in de spierechografie bij myositis. Ook goed op de hoogte van de voor- en nadelen van de myositis antistoffen en fervent onderwijzer.
Reumatoloog Radboudumc/Sint Maartenskliniek Nijmegen

Calin Popa

Reumatoloog met interesse in myositis en cardiovasculaire gevolgen van reumatologische aandoeningen en immunosuppressieve medicijnen. Ontwikkelt een translationele onderzoekslijn in het Rabdoudumc.
Neuroloog AmsterdamUMC

Joost Raaphorst

Werkt samen met Anneke van der Kooi, revalidatieartsen en een team van onderzoekers waaronder UMCU aan verbetering van diagnostiek en behandeling van myositis. Voorzitter Myositis Netwerk Nederland. Ontwikkelt met Coen Ottenheijm een ziektemodel voor myositis.Inger Meek

Reumatoloog Radboudumc

Inger Meek

Reumatoloog met zeer uitgebreide ervaring in de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met myositis en andere reumatologische aandoeningen. Zet zich in voor kwaliteit van zorg binnen de vereniging van Reumatologie. Ontwikkelt een fast-track voor diagnostiek in het Radboudumc.

Myositis Netwerk Nederland is een onafhankelijke vereniging (niet-KvK geregistreerd) en wordt bestuurd door een kernteam van specialisten uit verschillende ziekenhuizen in Nederland en de patiëntvertegenwoordiger van Spierziekten Nederland.

Wilt u meer informatie of contact met het netwerk, aarzel dan niet om contact op te nemen:

  Het Myositis Netwerk Nederland is een onafhankelijke netwerk van specialisten, onderzoekers en patiënten op het gebied van spierziekten, patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs.

  Het netwerk deelt resultaten en ervaringen met mensen die kennis hebben gemaakt met myositis. We maken ons sterk om alle soorten myositis beter te kunnen begrijpen en te behandelen.  Sociale Kanalen
  Myositis berichten  Laatste nieuws
  Myositis Netwerk Nederland  Heeft u een vraag aan het Myositis Netwerk, stuur ons dan een bericht. U kunt ons ook bellen, en bij geen gehoor gelieve een voicemail achterlaten. Het telefoonnummer staat op de website.

  Myositis Netwerk nederland
  Meibergdreef 9
  1105 AZ Amsterdam


  © 2022 HUN. All right reserved Design by www.hun.nl webdevelopment